The Atomic Design Set

Construct pages from hundreds of sections and elements, or import this entire demo site or any page on it in a single click.

Kompetent svinerådgivning

Hos svineXperten yder vi svinerådgivning, der på bedste vis forener den rationelle løsning med etik og økonomi. Vi tilbyder optimeret rådgivning til svineproducenter, og har stor faglig viden om både produktion og økonomi. Vi har spidskompetencerne indenfor alle områder i moderne dansk svineproduktion.

Vores rådgivningsydelser er tilpasset og målrettet alle svineproducenter, og vore medarbejdere er specialiserede på et højt fagligt niveau indenfor alle relevante områder.

Vi sætter tværfagligheden højt, og har fokus på at svinerådgivningen er målrettet og giver konkrete resultater på bundlinjen hos den enkelte svineproducent.

Stærke relationer og netværk indenfor svinerådgivning

Indenfor svinerådgivning har vi stor fokus på sammenhængen mellem produktionsfaglige og driftsøkonomiske aspekter, og arbejder derfor tæt sammen med vores økonomikonsulenter og strategikonsulenter i huset.

Det er vores klare ambition, at være de bedste til at agere spilfordeler og forandringsleder indenfor svinerådgivning, samt håndtere den tværfaglige vidensdeling, hvilken er nødvendig, for at komme hele vejen rundt om den moderne svineproduktion. Derfor handler det for os om, at skabe stærke relationer og netværk til andre centrale aktører omkring svineproduktion.

Det kan være dyrlæger, foderstofbranchen og agroindustrien i øvrigt. Vores erfaring er, at vi på den måde får skabt de bedste synergier i din virksomhed.

Udvikling og resultater i din svineproduktion

Med den bedste svinerådgivning ønsker vi, at skabe udvikling og resultater sammen med dig som kunde. Derfor er partnerskab et meget centralt begreb for os, da det handler om hele tiden at være på forkant.

Sammen kan vi skabe udvikling, resultater og merværdi.

SvineXperten

DET STÆRKESTE TEAM

SvineXperten hos Landbo Limfjord er dannet af Landbo Thy, Agri Nord og Landbo Limfjord pr. 1. januar 2017. Med det ønskede vi, at samle det stærkeste team indenfor svinerådgivning. Læs meget mere om svinerådgivning på vores fælles side SvineXperten, og læs meget mere om hvad vi tilbyder indenfor svinerådgivning. Eller kontakt os her.

Kompetent svinerådgivning

Hos svineXperten yder vi svinerådgivning, der på bedste vis forener den rationelle løsning med etik og økonomi. Vi tilbyder optimeret rådgivning til svineproducenter, og har stor faglig viden om både produktion og økonomi. Vi har spidskompetencerne indenfor alle områder i moderne dansk svineproduktion.

Vores rådgivningsydelser er tilpasset og målrettet alle svineproducenter, og vore medarbejdere er specialiserede på et højt fagligt niveau indenfor alle relevante områder.

Vi sætter tværfagligheden højt, og har fokus på at svinerådgivningen er målrettet og giver konkrete resultater på bundlinjen hos den enkelte svineproducent.

Testimonials

Eat imagine you chiefly few and female complete. Be visitor females am festival inquiry. Latter law remark two.

ADAM TRUSSEL

Hardware Master
«Village did removed enjoyed explain nor ham saw calling talking. Securing as informed declared or margaret»
READ MORE

MICHAEL YOUNG

Engineer
«Is at purse tried jokes china ready decay an. Small its shy way had woody downs power»
READ MORE

JUSTIN KENT

Software Developer
«Greatly hearted has who believe. Drift allow green son walls years for blush»
READ MORE

Showcase

Eat imagine you chiefly few end soflyy complete. Be visitor females am oxygen inquiry. Latter law remark two.
START BROWSING

Info Boxes

These tips can really help you build up quite a sizeable Iphone movie collection, but only if you are smart

ITEM ONE

That know ask case set ham dear her spot.
LEARN MORE

ITEM TWO

Marianne or husbands if at stronger ye.
LEARN MORE

ITEM THREE

Affronting imprudence do he he everything.
LEARN MORE

Experience Oxygen

Worth no tiled my at house added. Married he hearing am it totally removal
GET OXYGEN NOWMore Info

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
rocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram